13.6.07

"ಟಿಕೆಟ್"

ನೀವು ಬಸ್ಸನ್ನು ಹತ್ತಿದರು,
ಬಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದರು,
’ಟಿಕೆಟ್" ನೀವೇ ತಗೋಳೋದು !

-> ನವೀ

No comments:

ಹುಡುಕಾಟ

Google

ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದರು