21.5.07

ಸಚಿನ್-ಗಂಗೂಲಿ
"ಮುರಿದ ಸುದ್ದಿ" [Breaking News]: ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಚಿನ್-ಗಂಗೂಲಿ ಶತಕ.
"ನವೀ-ಉವಾಚ": ಪರವಾಗಿಲ್ವೆ, ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇನ್ನು, ’ಶತಕ’ಅಂದ್ರೆ ಎನೂ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿದೆ !

No comments:

ಹುಡುಕಾಟ

Google

ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದರು