29.5.07

ಕನ್ನಡ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಹಾಳೆಗಳು

ನಮಸ್ಕಾರ,

ಕನ್ನಡದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು (Websites)ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ.

Kannada Sites:

www.kannadakannadi.blogspot.com/
http://kn.wikipedia.org


http://www.vishvakannada.com/
http://www.kannada.com/
http://www.kannadaratna.com/
http://www.totalkannada.com/
http://www.my-kannada.com/
http://www.thatskannada.com
http://www.ourkarnataka.com/
http://www.kannadasaahithya.com/kanbrh/index.php?layout=main&cslot_1=2
http://hellokannadiga.com/
http://www.karnatakarakshanavedike.org/
http://www.kannadakasturi.com/
http://www.cs.toronto.edu/~kulki/kannada/kanindex.html
http://www.kannadasaahithya.com/kanbrh/index.php?layout=main&cslot_1=2
http://sify.com/kannada/
http://www.kannadigaru.com/
http://www.vishwabanku.org/
http://www.ourkarnataka.com/Articles/literature/kannada_writers.htm


Kannada History
http://www.ancientscripts.com/kannada.html


Kannada Songs & Films
http://www.udbhava.com/
http://www.chirag-entertainers.com/
http://www.psusheela.nettigritty.com/kannada/moviesongs.php
http://www.udbhava.com
http://www.kannadaaudio.com
http://www.geocities.com/Hollywood/Boulevard/8329/kansongs.html
http://www.dasasahitya.org
http://www.MusicIndiaOnline.org
http://www.viggy.com/
http://www.chitraranga.com
http://www.musicindiaonline.com/
http://www.hamaracd.com/hcdindia/asp/Kannada.asp?eid=4%2B3
http://www.kannadaaudio.net/
http://sivulinks.proboards18.com/index.cgi?board=kannadasongs
http://www.angelfire.com/ar/kebballi/index.html
http://www.geocities.com/SouthBeach/Tidepool/2736/gan.htm
http://www.geocities.com/SiliconValley/Network/3210/songs.htm
http://www.geocities.com/singer_ram/
http://www.cs.toronto.edu/~kulki/kannada/haadu.html
http://www.geocities.com/Hollywood/Boulevard/8329/
http://kannada.indianmuseek.com/
http://www.missouri.edu/~physchan/kannada/kannada.html
http://kannada.galatta.com/
www.coolgoose.com


Kannada Rhymes
http://www.indiaparenting.com/rhymes/kannada/index.shtml

DAILLY NEWS PAPERS
http://199.74.239.15/udayavani/home.asp
http://www.kannadaprabha.com/
http://www.sanjevani.com/
http://www.prajavani.net/apr292005/home.phpKarnataka Tour
http://kstdc.nic.in/
http://www.junglelodges.com/
http://www.mybangalore.com/
http://www.karnatakatourism.org/
http://www.tourisminindia.com/indiainfo/cityguide/banglore/

Cities & Places
http://www.explocity.com/bangalore.asp
http://www.karnataka.com
http://www.bangalore.com
http://www.bangaloreit.com
http://www.bangaloreonline.com
http://www.apnabangalore.com
http://www.bangalorebest.com
http://www.bangalorenet.com
http://www.children-of-bangalore.com
http://www.bangaloretelecom.com/
http://www.bangalorebio.com/
http://linux-bangalore.org/
http://www.educationbangalore.com/
http://bangalore.gnu.org.in/
http://www.cyberbangalore.com/
http://www.mybangalore.com/
http://www.bangalore-online.com/
http://www.iskconbangalore.org/2.asp
http://www.bangaloreyellowpages.com
http://www.koramangala.com/
http://www.bangalorelabs.com/
http://www.bwssb.org/
http://www.bangalore.travelmall.com/
http://www.harappa.com/post/bang.html
http://www.bangaloreonlineflorists.com
http://www.naveenmysore.com/mysore/mysore.htm
http://www.kamat.com/kalranga/mysore/jewelry.htm
http://www.mysorepalace.org/
http://www.mysoredasara.com/
http://www.mylibnet.org/
http://www.mysoresamachar.com/
http://www.mysore.nic.in/
http://www.starofmysore.com/
http://www.agumbe.com/
http://www.kodava.com/
http://www.yakshagana.com/
http://www.uni-mysore.ac.in/
http://www.geocities.com/Athens/2960/
http://www.mysore.net/history.htm
http://www.dharwad.com/
http://www.hubli.bsnl.co.in/
http://www.clickhubli.com/
http://www.bijapur.net/
http://www.mangalore.com/
http://www.mangaloreuniversity.ac..in/
http://mangalorecustoms.kar.nic.in/
http://www.mangaloredelicacy.netfirms.com/
http://www.mgl.stpi.in/index.html
http://www.udupipages.com/travel/mlore.html
http://www.mangalorecity.com/mlore.htm
http://www.mangalore-karnataka.com/

Others
http://www.kannadavrinda.org/
http://www.pampakannadakoota.org/
http://www.omniglot.com/writing/kannada.htm
http://cad.nic.in/users/mmh/kannada.html
http://members.tripod.com/~lingayat/index.html
http://www.baraha.com/kan_news/news019.htm
http://www.ekavi.org/kannada.html
http://www.ciil-learnkannada.net/
http://www.akkaonline.org/
http://www.geocities.com/kannadaganaka/
http://www.kamanabillu.com/
http://www.indianlanguages.com/kannada/
http://www.kannadakutaillinois.com/
http://langmuir.eecs.berkeley.edu/~venkates/KanTex_1.00.html
http://www.kamat.com/kalranga/kar/index.htm
http://www.clickhubli.com/kannadalinks.htm
http://www.achichu.com/Kannada-Songs/3.htm

2 comments:

Nijaguna Residency said...

dear,very nice blog i have been searching for this kind of blog since long time bandipur resorts and kgudi resorts

@spn3187 ಕನ್ನಡಿಗ ಶಿವಕುಮಾರ ನೇಗಿಮನಿ said...

ಕನ್ನಡ ಕಂದನ ಕನ್ನಡದ ತಾಣ ಅದುವೇ https://t.me/spn3187 https://spn3187.blogspot.in ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಬೆಳೆಸದಿದ್ದರೆ ಮತ್ಯಾರು ಬೆಳೆಸುವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಲು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ

ಹುಡುಕಾಟ

Google

ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದರು